تحلیل داده

مشاوره بر اساس تحلیل رفتار مشتریان

مشاوره بر اساس تحلیل داده

مشاوره فروش و بازاریابی بر اساس تحلیل داده‌های رفتار مشتریان روند جهانی رو به رشد مشاوره مدیریت می‌باشد که بسیاری از شرکت‌های معتبر مشاوره دنیا بر این اساس خدمات خود را ارائه می‌دهند.

تحلیل‌های بازار یابی و فروش

تعیین قیمت بهینه محصول

مدیران با تعیین بهترین قیمت محصولات سبب حفظ و افزایش رضایت مشتری و در نتیجه افزایش سود محصولات خود در بازار می‌شوند.

بخش‌بندی مشتریان

برای گروه بندی مشتریان بر اساس ارزش‌های مشترک و شبیه به هم از روش‌های داده کاوی و تحلیل آماری استفاده می‌شود. بر اساس این روش‌ها مشتریان بر اساس وجوه مشترک گروه‌بندی می‌شوند تا برای هر گروه از آن‌ها استراتژی بازاریابی خاصی در پیش گرفته شود.

امتیاز خالص ترویج کننده(رضایت مشتری)

هر سازمانی باید از میزان رضایتمندی و وفاداری مشتریان خود آگاهی داشته باشد زیرا مشتریان راضی و خوشنود تضمین کننده رشد درآمد و افزایش سود سازمان در آینده هستند.

معیارهای خرید مشتری

تعیین جایگاه ویژگی هایی مانند قیمت، شرایط فروش، ابعاد بسته بندی و نوع بسته بندی در ذهن مخاطب با استفاه از تکنیک‌های تحلیل‌داده‌های فروش بدست می‌آید.

نرم افزارهای تحلیل

سوال های پر تکرار

Most frequent questions and answers

مشاوره بر اساس تحلیل داده دو قسمت اصلی دارد، داده‌های تحلیل و روش‌های تحلیل داده‌ها.

بدست آوردن اطلاعات و داده‌ها توسط شرکت شما انجام می‌پذیرد و در برخی موارد این فعالیت با همکاری ما صورت می‌گیرد. فرایند تحلیل داده با بالاترین استاندارد انجام می‌شود، هر اندازه داده‌ها و اطلاعات موثق تر و قابل اطمینان تر باشد، نتایج حاصل معتبرتر خواهد بود. برای بعضی تحلیل‌ها روش هایی وجود دارد که اطلاعات و داده‌ها را قبل از تحلیل بررسی کرد و در صورت صحت آنها، تحلیل صورت گیرد و نتایج ارائه شود.

در بیشتر موارد داده‌ها و اطلاعات سیستم مدیریت ارتباط با مشتری کافی می‌باشد، در برخی دیگر احتیاج به اطلاعات و داده‌های بیشتر می‌باشد که بر اساس نوع تحلیل مشخص می‌شود.