داشبوردهای فروش

بررسی ابعاد مختلف سازمانی
با استفاده از داشبردهای مدیریتی

داشبوردهای مدیریتی

مصور سازی فرایند فروش، بازاریابی و تبلیغات، نقاط قوت و ضعف را مشخص می‌کند که تاثیر مستقیم بر سودآوری شرکت دارد، برای مدیریت خوب باید بهترین ابزار کنترلی را داشته باشید تا هر لحظه از وضعیت شرکت آگاه باشید. داشبوردهای مدیریت بهترین ابزار کنترلی برای مدیران هستند، با داشبوردهای مدیریتی با بدست آوردن بهترین بینش بر اساس اطلاعات و تحلیل اطلاعلات خود تصمیم گیری می‌کنید.

شاخص‌ها

 ‌‌نشانگرهایی هستند که سبب می‌شوند فرایندها و عملیات به خوبی اندازه گیری و سنجیده شوند. با کمک شاخصها می‌توان معیارهای مهم را سنجید

شاخص‌های عملکردی

DIulH4oXkAMR9Zp

عملکرد واحدها

اندازه گیری عملکرد هر واحد نسبت به اهداف برنامه ریزی شده

عملکرد مالی

اندازه گیری و مقایسه عملکرد مالی با شرکت‌های دیگر

عملکرد فردی

اندازه گیری و مقایسه عملکرد هر فرد در شرکت

شاخص‌های فروش

DIulH4oXkAMR9Zp

هدف فروش

اندازه گیری عملکرد نسبت به هدف گذاری در فروش

موفقیت هر روش فروش

اندازه گیری و مقایسه عملکرد روش های مختلف فروش

فروش هر تیم یا گروه

اندازه گیری و مقایسه عملکرد هر تیم یا گروه در فروش

فروش منطقه‌ای

اندازه گیری و مقایسه عملکرد فروش در هر منطقه

فروش ماهانه

اندازه گیری فروش ماهانه و مقایسه فروش هر ماه با ماه‌های دیگر

میزان موفقیت در فروش

اندازه گیری فروش های موفق به تعداد دفعات تلاش برای فروش

حجم فروش

اندازه گیری و مقایسه فروش در حجم های مختلف

رشد فروش و بازار

اندازه گیری و مقایسه رشد بازار و رشد فروش

متوسط حجم فروش

اندازه گیری حجم فروش به طور متوسط برای محصولات

 فروش هر محصول

اندازه گیری و مقایسه فروش هر محصول نسبت به فروش کل

فروش محصول جدید

اندازه گیری و مقایسه فروش محصول جدید نسبت به کل فروش

هزینه‌های فروش

اندازه گیری هزینه‌های فروش به میزان فروش

شاخص‌های بازاریابی

حاشیه سود متوسط

اندازه گیری حاشیه سود کل محصولات در طول زمان

سود هر محصول

اندازه گیری و مقایسه سود هر محصول نسبت به محصولات دیگر

وضعیت سفارشها

اندازه گیری و مقایسه وضعیت سفارش‌های محصولات

حاشیه سود متوسط

اندازه گیری حاشیه سود کل محصولات در طول زمان

سود هر محصول

اندازه گیری و مقایسه سود هر محصول نسبت به محصولات دیگر

وضعیت سفارشها

اندازه گیری و مقایسه وضعیت سفارش‌های محصولات

میزان ریزش مشتری

اندازه گیری و مقایسه ریزش مشتری در طول زمان

ارزش ویژه هر مشتری

اندازه گیری و مقایسه ارزش مشتریان شرکت

سودآوری هر محصول

اندازه گیری و مقایسه حاشیه سود هر محصول نسبت به محصولات دیگر

درآمد از مشتریان عمده

اندازه گیری و مقایسه درآمد از مشتریان عمده

سهم بازار محصول

اندازه گیری و مقایسه سهم هر محصول از کل بازار

بازدهی محصولات

اندازه گیری و مقایسه بازدهی هر محصول نسبت به سرمایه آن

شاخص‌های تبلیغات

ارزیابی تبلیغات

اندازه گیری و مقایسه درآمد حاصل از هر تبلیغ

جذب مشتری تبلیغات

اندازه گیری و مقایسه جذب مشتری بر اساس تبلیغات مختلف

بازدید از سایت

اندازه گیری و مقایسه بازدید از سایت در طول زمان

بازدید از سایت رقبا

اندازه گیری و مقایسه بازدید از سایت های رقبا در طول زمان

نمونه داشبوردهای فروش

شما در پایین یک داشبورد فروش مشاهده می‌کنید، با کلیک کردن بر هر محصول در نمودار دایره ای اطلاعات آن محصول به طور اختصاصی در نمودارهای دیگر نشان داده می‌شود و با کلیک دوم بر آن محصول در نمودار دایره‌ای، اطلاعات کلیه محصولات نشان داده می‌شود. شما می‌توانید به سرعت به اطلاعاتی از قبیل میزان فروش هر محصول توسط فروشندگان، میزان فروش هر فروشنده از آن محصول و همچنین میزان سودآوری و دیگر اطلاعات مفید درباره محصول دسترسی پیدا کنید که در حالت عادی دسترسی به این اطلاعات نیازمند زمان زیاد و همچنین احتمال خطای بالا می‌باشد.

مشتریان

کار کردن با داشبوردهای مدیریتی تجربه لذت بخشی هست.

مهندس صحرابیگی
شرکت الماس پویان

از تیم پر تلاش درتیکال بابت خدمات خوبشان بسیار ممنونم.

مهندس معصومی
انتشارات او

سوال های پر تکرار

Most frequent questions and answers

خیر، شما می‌توانید با توجه به نیاز خود در یک داشبورد از شاخص‌های فروش و بازاریابی و تبلیغات با هم استفاده کنید.

محدودیتی برای تعداد شاخص وجود ندارد اما هر چه تعداد شاخص ها بیشتر باشد سایز نمایش آنها کوچکتر می‌شود و تاثیرگذاری و انتقال اطلاعات آنها کمتر می‌شود. پیشنهاد ما به بین ۴ تا ۷ شاخص در هر داشبورد می‌باشد.

بیشتر شاخص‌ها بر اساس اطلاعات و داده‌های سیستم ارتباط با مشتری و حسابداری بدست می‌آید، ممکن است بعضی شاخص‌های مورد نیاز اطلاعات آنها تا الان ثبت نشده باشند در چنین موردی، اطلاعات مورد نیاز به شرکت اعلام می‌شود که از این به بعد ثبت شوند.

هر مدیر با توجه به نیاز و اهداف خود شاخص‌های مناسب شرکت را پیشنهاد می‌کند، پیشنهاد می‌شود از شاخص‌هایی استفاده شود که بیشترین بینش را از وضعیت نقاط قوت و نقاط ضعف می‌دهد و همچنین کنترل آن شاخص‌ها تاثیر بیشتری بر عملکرد سازمان دارد.

مشاوران ما برای پیدا کردن بهترین شاخص‌ها در کنار شما هستند تا به شما مشورت دهند.